சுரேஷ் அகாடமி தற்போது நடத்திக்கொண்டிருக்கும் TEST (18-19) updated today - TNPSC PREPARATION NOTES FREE

tnpsc materials always free and update daily...

Wednesday, 31 January 2018

சுரேஷ் அகாடமி தற்போது நடத்திக்கொண்டிருக்கும் TEST (18-19) updated today


சுரேஷ் அகாடமி  தற்போது நடத்திக்கொண்டிருக்கும்
TEST (18-19) updated today

(Both in Tamil and English)

📙மாதிரித்தேர்வு_18

📙மாதிரித்தேர்வு_19
╔═════════════════════╗
▒  சுரேஷ் அகாடமி  CCSE IV           
             TEST[1-17]                           
╚═════════════════════╝

சுரேஷ் அகாடமி  தற்போது நடத்திக்கொண்டிருக்கும்
TEST SERIOUS 1-15 NOW UPDATED

🙏கட்டாயம் படிக்கவும் இது என் அன்பான advice🙏

இது பொது தமிழ் மற்றும் general English எடுத்து படிக்கும் மாணவர்கள் கட்டாயம் உதவும்

📙மாதிரித்தேர்வு_1

📙மாதிரித்தேர்வு_2

📙மாதிரித்தேர்வு_3

📙மாதிரித்தேர்வு_4

📙மாதிரித்தேர்வு_5

📙மாதிரித்தேர்வு_6

📙மாதிரித்தேர்வு_7

📙மாதிரித்தேர்வு_8
மாதிரித்தேர்வு_9

மாதிரித்தேர்வு_10

மாதிரித்தேர்வு_11

📙மாதிரித்தேர்வு_12
📙மாதிரித்தேர்வு_13

📙மாதிரித்தேர்வு_14

📙மாதிரித்தேர்வு_15


📙மாதிரித்தேர்வு_18

📙மாதிரித்தேர்வு_19
வினாத்தாள் விடைகளுடன்
💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐


🤔​​​ (open link in chrome browser must)

How to Download:-​​​

1. Click above link(wait 5sec)
2. Click "Create download link"
3. Click "Click here to download"

🔗visit  our website:-

download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் https://youtu.be/4SixVK15pUw
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 👍🌹உங்க ள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹👍
━━━━━━━━━━━━━━━━━━


No comments:

Post a Comment