சமச்சீர் கல்வி தமிழ் புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்க பட்ட தமிழ் 6 முதல் 12 வகுப்பு வினா விடை - TNPSC PREPARATION NOTES FREE

tnpsc materials always free and update daily...

Wednesday, 7 February 2018

சமச்சீர் கல்வி தமிழ் புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்க பட்ட தமிழ் 6 முதல் 12 வகுப்பு வினா விடை

சமச்சீர் கல்வி   தமிழ் புத்தகத்தில் இருந்து எடுக்க பட்ட தமிழ் 6 முதல் 12 வகுப்பு வரை வரி விடாமல் அனைத்திலும் இருந்து எடுக்க பட்ட வினா விடை
அனைத்தும் ஒரே PDF.

🙏கட்டாயம் படிக்கவும் இது என் அன்பான advice🙏Download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் https://youtu.be/4SixVK15pUw

5 comments:

Unknown said...

The link was not working, kindly provide new link, thanks in advance

Unknown said...

Give us another link pls

Unknown said...

link not working pls provide another link

Unknown said...

Not downloaded

Unknown said...

NOT DOWNLOAD THIS LINK

Post a Comment