ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (12-05-2019) - TNPSC PREPARATION NOTES FREE

tnpsc materials always free and update daily...

Monday, 13 May 2019

ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (12-05-2019)download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (12-05-2019)
Download Link's:
 download pdf

ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (05-05-2019)
Download Link's:
 download pdfஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (28-04-2019)
Download Link's:
Download pdf


ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (21-04-2019)
Download Link's:  


ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (14-04-2019)
Download Link's:  ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (07-04-2019)

Download Link's:  
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (31-03-2019)

குடிமையில்
நடப்பு நிகழ்வுகள் 
திறனறிவு

Download Link's:  
 ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (24-03-2019) (17-03-2019) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (10-03-2019)

இந்திய அரசியலமைப்பு
நடப்பு நிகழ்வுகள் 
Download Link's:  
(10-02-2019) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் 
 (03-02-2019) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  


ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (27-01-2019)

Deo notes
 அரசியலமைப்பு
நடப்பு நிகழ்வுகள் 
group 2 mains 
திறனறிவு


  (13-01-2019) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் (06-01-2019)

இந்த pdf file ஆனது குரூப்-2 மெயின் வினாக்கள் மற்றும் இந்து அறநிலைத்துறை   ஒரு வரி 300 வினா விடை. GROUP 1 AND DEO NOTES ALSO AVAILABLE.

(23-12-2018)நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் 
இந்த pdf file ஆனது குரூப்-2 மெயின் வினாக்கள் மற்றும் இந்து அறநிலைத்துறை   ஒரு வரி 300 வினா விடை

(16-12-2018) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  


MY KIND REQUEST, KINDLY READ FULL POST  

(09-12-2018) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  

(02-12-2018) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  


(25-11-2018) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  


download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் 


(04-11-2018) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்  
download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் 
https://youtu.be/KGDhAbmZUeoபொது தமிழ் வினா மற்றும் விடை


பொது அறிவு வினா மற்றும் விடை

(28-10-2018) நடந்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்


அரசியலமைப்பு, புவியியல் ,வரலாறு மற்றும் கணிதம்

ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் (21-10-2018) அன்று   தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன்

கணிதம் வினா மற்றும் விடை

ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் (14-10-2018) அன்று நடத்த உள்ள தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் pdf


ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட OCT முதல் வார நடப்பு நிகழ்வுகள்


 (23-09-2018) அன்று நடத்த  தேர்வுகள் மற்றும் விடையுடன் pdf

கணிதம் குறிப்பு

ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட JULY  மற்றும்  AUGUST மாத நடப்பு நிகழ்வுகள் பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட மாதிரி தேர்வு
வினா மற்றும் விடை pdf கொடுக்கபட்டுள்ளது.

download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் 

 மேலும் இதனை டவுன்லோட் செய்ய சந்தேகம் வந்தாலும் whatsapp number 8056585364

AUGUST

JULY

[Give few minutes to each download don't download continue give some gap for each download ] 
ஆயக்குடி பயிற்சி மையம் வெளியிட்ட கணித மாதிரி தேர்வு 1 விளக்கமான விடைகளுடன்

[Give few minutes to each download don't download continue give some gap for each download ] 
மாதிரி தேர்வு 1

மாதிரித்தேர்வு 2


download செய்ய சந்தேகங்கள் வந்தால் இந்த வீடியோ பார்த்து download செய்யலாம் 
For tnpsc preparation Join Our facebook group:-

For tnpsc preparation Join Our telegram group:-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
 👍🌹உங்கள் நண்பர்களுக்கும் share செய்யுங்கள் அவர்களும் பயன் பெறட்டும்🌹No comments:

Post a Comment